Springen naar inhoud

4gamers.be


Foto

Forum Regels En Faq [ Updated 18/06/2013]

forum regels

 • This topic is locked This topic is locked
3 replies to this topic

#1 MiniJeffrey

MiniJeffrey

  Crew

 • Administrator
 • 8007 berichten

Posted 14 October 2010 - 23:53

Geplaatste afbeelding

In dit topic...
- post 1 : Forumregels
- post 2 : Forumcrew
- post 3 : FAQ
- post 4 : Forumranks
- post 5 : Bijkomende foruminformatie en actuele informatie
Forumregels
Update van 03/06/13

Inleiding
Welkom op het forum van jullie favoriete (gaming)-community 4Gamers.be. Om het forum correct en efficient te kunnen gebruiken is het belangrijk even deze algemene forumregels door te nemen. Zo blijft het forum proper en proberen we de community in topvorm te houden. De onderstaande forumregels zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Houd er rekening mee dat je al deze regels geaccepteerd heb bij registratie. Bij vragen of problemen kun je steeds een administrator contacteren (zie verder).Forumleiding
Het forum wordt geleid door administrators en moderators. Administrators beheren het ganse forum en zijn verantwoordelijk voor de moderators en forumsettings. Moderators beheren een beperkt aantal subfora van het forum. In principe zorgen moderators voor het dagelijks beheer van het forum, de administrators spelen een ondersteunende rol.

---------------------------------------------- F O R U M R E G E L S ----------------------------------------------
I. Forum en structuur

0. Het forum is onderhevig aan de Belgische wet en alle hoger recht.

1. De forumregels gelden voor het ganse forum, alsook voor de Teamspeak-server (zie ook sectie VII. Teamspeak). De regels gelden voor elke gebruiker van het forum. Bij niet naleving worden sancties genomen (zie ook sectie VI. Forumbeleid en overtredingen). De regels zijn eveneens geldig bij elk evenement georganiseerd door 4Gamers alsook bij elk ander evenement waar u zich als 4Gamers-lid profileert.

1 bis. Elk lid erkent de regels gelezen en aanvaard te hebben bij het deelnemen aan de forum-community.

1 tris. In sommige subfora zijn extra regels van toepassing. Deze zijn te vinden in een pinned post in de betreffende subfora.

2. Het forum heeft een zekere structuur om topics en posts logisch te ordenen. Het forum is opgedeeld in categorieën waartoe subfora behoren.

3. Plaats je topic of post in het correcte subforum.
II. Members en Membergroups

1. Alle members behoren tot een bepaalde usergroup die hen indeelt. Crew wordt aangeduid door hun crew-badge, Administrators worden aangeduid door hun Admin-badge.


2. Administrators beheren de website en het forum en zijn verantwoordelijk voor de beslissingen op het hoogste niveau. Ze staan eveneens in voor en begeleiden de crew en voeren administratieve en ondersteunende taken uit.

3. Crew zijn medewerkers van de website en/of het forum. Onder crew vallen: Redactie, Forumcrew, Ontwikkelaars, etc. Trial zijn crewies die nog in hun stageperiode zitten en nog niet de volledige crewstatus verworven hebben.

4. Moderators staan in voor het dagdagelijks modereren van het forum. Een lijst van huidige moderators vind je in sectie III. Forumleiding en crew.
III. Forumleiding en crew

1. De administrators van het forum zijn Papfles en MiniJeffrey.

2. De supermoderator Switchblade modereert het ganse forum.

3. De huidige moderatorploeg bestaat uit:
 • Ge0force (4Games)
 • Kenshee (4Sale)
 • Lunchbox (Art&Design en Webdesign&webdevelopment)
 • Phate (Hardware&Technologie en Aankoopadvies)
 • Dae Jim (xbox 360 / One)
 • Phazon (Nintendo)
 • Booka Shade (Sport)
 • Valies (PS3 / PS4)
 • Rafbanaan (Pc en Mac gaming)
4. Alle crew en administrators zijn te herkennen aan hun badge:
Geplaatste afbeelding Geplaatste afbeelding
IV. Forumsettings en signatures

1. De foruminstellingen zijn voor elk lid toegankelijk en aanpasbaar. Echter zijn niet alle isntellingen beschikbaar.

2. Uw avatar kunt u instellen via uw profiel van de frontpage.

3. U kunt een signature (handtekening) instellen die onder uw posts verschijnt. Deze bestaat uit maximaal 3 lijnen inhoud in het standaard forum-lettertype en font-size 12px. Er mag slechts één afbeelding in je signature staan, enkel toegelaten in spoiler-tags en niet groter dan 350px op 40px. Deze afbeelding telt dan als 1 lijn en geeft u twee resterende lijnen voor tekst.

4. Signatures die niet voldoen aan de voorwaarden worden verwijderd.V. Forum-ettiquette

1. Gebruik een duidelijke titel voor je topic. Gebruik geen overbodige leestekens of hoofdletters om je topic in de schrijnwerpers te zetten. Zorg dat je titel kort en to the point is.

2. Gebruik eventueel een prefix met vierkante haakjes om je topic te verfijnen. Indien er vooringestelde tags beschikbaar zijn dien je deze te gebruiken.

3. Geef in je openingspost een duidelijke schets waarover de topic handelt.

4. De te gebruiken taal op het forum is Nederlands/Vlaams. Hanteer een duidelijk taalgebruik en vermijd dialect.

5. Bij het instellen van een poll een duidelijke omschrijving, vraag en antwoorden voorzien.

6. Afbeeldingen en video's in posts zijn toegelaten. Om de laadtijd van het forum te optimaliseren zijn spoiler-tags aangeraden bij gebruik van meer dan één afbeelding of bij het gebruik van zware afbeeldingen. Het maximaal aantal media-bestanden in een post is vijf.

7. Het gebruik van tags is onderhevig aan de algemene forumregels.

8. Blijf on-topic over het oorspronkelijke onderwerp.

9. Respecteer het onderwerp en de discussie, ook als dit voor jou tot de 'algemene kennis' behoort.

10. Respecteer je mede-member, diens mening en opvattingen.
VI. Forumbeleid en overtredingen

1. De moderators en administrators zijn verantwoordelijk voor het forumbeleid en het overtredingsbeleid. De administratoren bepalen de algemene forumregels, de moderatoren voorzien bijkomende regels voor hun subfora.

2. Het forum is een plaats voor volwassen en gezonde discussies. Volgende inhoud is niet toegelaten:
 • Seksuele inhoud
 • Discriminerende inhoud
 • Denigrerende inhoud
 • Racistische inhoud
 • Homofobe inhoud
 • Haatdragende of gewelddadige inhoud
 • Beledigende inhoud tegenover andere leden
 • Warez of andere illegale inhoud
 • Alle inhoud die strijdig is met sectie I, artikel 0
3. Huiswerkthreads zijn niet toegelaten.

4. Nutteloze threads zijn niet toegelaten.

5. Flaming is niet toegelaten.

6. Reclame is strikt verboden.

7. Clickgames en andere storende 'fungames' zijn strikt verboden.

8. Spam is strikt verboden.

9. Het voeren of aanwakkeren van een consolewar of gamewar is strikt verboden.

10. Bij niet naleving van de forumregels nemen de moderators gepaste maatregelen. Volgende maatregelen zijn mogelijk:
 • Het aanpassen/wissen van ongepaste inhoud
 • Het waarschuwen van de user, zonder strafpunten
 • Het uitdelen van een een overtreding met bijhorende strafpunten
11. Overtredingen met srafpunten zorgen ervoor dat de warn-meter stijgt. Bij overschrijding van een bepaalde grens worden extra maatregelen genomen.

11 bis. De beoordeling van de moderator is afhankelijk van de situatie, uw reputatie en voorgaand gedrag op het forum. Volgende overtredingen kunnen uitgedeeld worden:
 • Waarschuwing - 0 strafpunten
 • Off-topic inhoud - 1 strafpunt - vervalt na 30 dagen
 • Ongewest gedrag - 2 strafpunten - vervalt na 30 dagen
 • Beledigen en flaming - 3 strafpunten - vervalt na 90 dagen
 • Aanzetten tot haat of ernstig ongewenst gedrag - 5 strafpunten - vervalt na 150 dagen
 • Reclame-inhoud - 5 strafpunten - vervalt na 30 dagen
 • Reclame-account, troll-account - 20 strafpunten
11 tris. Bij overschrijding van de strafpuntengrens worden volgende maatregelen ondernomen:
 • 5 strafpunten - tijdelijke ban van 1 dag.
 • 10 strafpunten - tijdelijke van van 3 dagen
 • 15 strafpunten - tijdelijke van van 5 dagen
 • 20 strafpunten - permanente ban
12. Na het verkrijgen van een overtreding met strafpunten moet de user deze aanvaarden vooraleer hij het forum verder kan gebruiken (indien de user geen permanente ban verkregen heeft). De user krijgt bij het krijgen van een overtreding een e-mail met de nodige informatie.

13. Bij het niet akkoord gaat met de overtreding kan een procedure opgestart worden bij administrator Minijeffrey. Dit echter pas nadat de user contact gehad heeft met de betrokken moderator om de kwestie aan te kaarten en dit niet het gewenste resultaat gaf. Indien het onbekend is wie de mod-actie uitvoerde kan contact opgenomen worden met supermoderator Switchblade.

13 bis. Elk verzoek tot bemiddeling wordt verworpen indien er geen voorafgaand contact was met de moderator zelf.

14. Een modactie wordt niet bekritiseerd via het feedback-forum, maar via de procedures in artikels 13 en 13 bis besproken.VII. Teamspeak en Evenementen

1. De Teamspeak-server is beschikbaar voor 4Gamers-leden en hun vrienden.

2. Bij plaatsgebrek zullen niet-leden verwijderd worden om plaats te maken voor 4Gamers-leden.

3. Alle channels zijn onderhevig aan de forumregels.

4. Private channels kunnen verwijderd worden bij langdurige non-activiteit.

5. Tijdens (virtuele) evenementen, georganiseerd vanuit 4Gamers gelden eveneens de forumregels.

5 bis. Bij niet officiële (virtuele) evenementen, maar waar een member zich wel als 4Gamers-lid profileert zijn eveneens de forumregels van toepassing. Elk gedrag die de reputatie van 4gamers in het gedrang brengt is verboden.
 • 3

- 4Gamers Forum Administrator -


#2 MiniJeffrey

MiniJeffrey

  Crew

 • Topic Starter
 • Administrator
 • 8007 berichten

Posted 06 March 2011 - 21:26

Forumleiding en moderators

(Alle crew zijn te herkennen aan hun badge)

-------------------------------------------------------------------------------------------Administrators (Papfles, MiniJeffrey)
De forum administrators staan aan het hoofd van he forum, beheren het ganse forum en voeren ondersteunende, technische en administratieve taken uit. Ze beheren de foruminstellingen en het moderatorteam, alsook helpen ze de coders bij het voorzien van nieuwe functionaliteit of door het doorvoeren van aanpassingen aan het forum. De administrators bepalen ook het beleid inzake forumregels en overtredingen.

-> Contacteer MiniJeffrey (forum related)
-> Contacteer Papfles (frontpage related)------------------
Admins zijn te herkennen aan hun badge:
Geplaatste afbeelding
------------------
Supermoderators (Switchblade)
Supermoderators hebben modrechten over het gehele forum en vormen op deze manier een aanvulling op de gewone moderators. Supermoderators zijn het aanspreekpunt wanneer de gewone moderator niet beschikbaar is of onbekend is. Net als gewone moderators hebben supermoderators rechten om topics en posts aan te passan, alsook members te warnen of bannen.

-> Contacteer Switchblade
Moderators
Moderators zorgen voor het dagelijks beheer van hun subfora. Ze kijken erop toe dat de forumregels nageleefd worden en zorgen voor de organisatorische ondersteuning en structuur van hun subfora. Moderators hebben dan ook de rechten om topics en posts aan te passen, alsook members te waarschuwen of bannen.
 • Ge0force (4Games)
 • Kenshee (4Sale)
 • Lunchbox (Art&Design en Webdesign&webdevelopment)
 • Malkavian (Poker en 4Comics)
 • Phate (Hardware&Technologie en Aankoopadvies)
 • Dae Jim (xbox 360 / One )
 • Phazon (Nintendo Wii / U)
 • Booka Shade (Sport)
 • Valies (PS3 / PS4 en Wall of Fame)
 • Rafbanaan (Pc en Mac-gaming)Andere crew
Ook alle redacteurs, developers en andere crew die op een of andere mysterieuze manier meewerken aan deze site zijn te herkennen aan hun crew-badge.


------------------
Alle crew is te herkennen aan hun badge:

Geplaatste afbeelding Geplaatste afbeelding
------------------


 • 5

- 4Gamers Forum Administrator -


#3 MiniJeffrey

MiniJeffrey

  Crew

 • Topic Starter
 • Administrator
 • 8007 berichten

Posted 06 March 2011 - 21:35

FAQ

-------------------------------------------------Wie contacteren bij hulp/vragen?

Algemene vragen of opmerkingen over het forum
Bij algemene vragen of opmerkingen over het forum kan u administrator MiniJeffrey contacteren of een topic openen in het voorziene forum 'Feedback, Bugreports, Feature Requests'.


Algemene vragen of opmerkingen over de frontpage, nieuwsartikelen, reviews, etc.
Bij vragen over de redactionele kant van de website kan u administrator Papfles of één van de hoofdredacteurs contacteren. Indien het om een probleem betreffende een artikel gaat kan u ook de auteur van het artikel contacteren. U vindt de auteur van elk artikel bovenaan het artikel.


Vragen of opmerkingen over een forum-modactie
De betreffende moderator zelf is altijd je eerste aanspreekpunt. Indien het niet bekend is wie de modactie uitvoerde kan je steeds supermoderator Switchblade contacteren, deze zoekt dan voor jou uit wie de modactie uitvoerde. Wanneer je vindt dat het contact tussen jezelf en de (super)moderator niet het gewenste resultaat gaf kan je administrator MiniJeffrey contacteren.


Vragen of opmerkingen over een frontpage-modactie
Neem contact op met een hoofdredacteur of met administrator Papfles.
Forum-gerelateerde vragen

Hoe kan ik ongepaste inhoud rapporteren
Bij elke post staat een knop (Report) onderaan de post om ongepaste inhoud te rapporteren. Het gebruik hiervan wordt aangemoedigd om het forum proper te houden. Het rapporteren van ongepaste inhoud wordt ten zeerste geapprecieerd.


Hoe pas ik mijn handtekening aan?
De foruminstellingen zijn te vinden door in de submenubalk op de knop 'Instellingen' te klikken. Van daaruit kan je je handtekening (onderschrift) voor het forum wijzigen. Op termijn zullen alle (inclusief meer geavanceerde) foruminstellingen geïntegreerd worden op het frontpageprofiel.


Hoe pas ik mijn avatar aan?
De forumavatar wordt automatisch overgenomen van uw avatar op de frontpage. Wanneer u daar een avatar instelt, zal het forum deze automatisch overnemen. Klik hier om uw avatar aan te passen.


Hoe zet ik quote notification uit?
Standaard ontvang je een e-mail wanneer een post van je gequote wordt. Je kan dit afzetten via de foruminstellingen -> Mijn notificaties. Ook andere notificatie-types kunt u via de foruminstellingen wijzigen.


Hoe kan ik mezelf abonneren op een topic of op een forum?
Elk forum en topic kan gevolgd worden. Bovenaan elk topic en forum vind je een knop (Follow this topic/forum) waar je kan instellen hoe je op de hoogte gehouden worden van nieuwe inhoud.


Hoe kan ik youtube video's in posts voorzien?
Een youtubelink wordt in posts automatisch omgevormd tot een embedded video, maar dan moet de url wel volgens volgend stramien opgebouwd zijn: http://www.youtube.com/watch?v=[videocode] . Zie ook de uitgebreidere post verder naar onder.Diverse vragen

Ik heb een bug of probleem met de website ontdekt
Gelieve een topic aan te maken in het forum '[4Gamers] Feedback' met de correcte prefix. Een administrator zal u spoedig te woord staan. Voor feedback over ons digitaal magazine Glitch kunt u terecht in het forum '[Glitch] Feedback'.


Ik heb een probleem betreffende mijn account of paswoord
Gelieve contact op te nemen met Papfles.


Kan ik een kanaal krijgen op de TeamSpeak-server?
Zeker! Neem even een kijkje in ons Social-topic.
 • 3

- 4Gamers Forum Administrator -


#4 MiniJeffrey

MiniJeffrey

  Crew

 • Topic Starter
 • Administrator
 • 8007 berichten

Posted 19 October 2011 - 22:44

Forumranks

Mr. Newbie (0 posts)
Je hebt je geregistreerd, maar dat is het dan ook! Dringend tijd om eens te bewijzen dat je wel degelijk aanwezig bent op deze website. Trouwens, niemand wil toch 'Mr. Newbie' genoemd worden in de gamingwereld?

First Baby Steps (25 posts)
Oké, je hebt je eerste posts erop zitten, maar denk maar niet dat we je al tot de big 4Gamers posters rekenen. Daarvoor zal je nog wat meer boterhammekes met choco mogen eten. Tijd dus om je naam wat meer bekendheid te geven, soldaat!

Member (50 posts)
Welkom, vanaf nu behoor je al tot het clubje van mensen wiens Nick we toch al eens herkennen als hij opduikt (en je bent eindelijk van het imago dat je enkel voor een wedstrijd meedeed af). But there is more to come!

Gettin Warmed Up? (100 posts)
Een getal met drie cijfers begint er al op te lijken. Natuurlijk wil je je e-dick zo lang als mogelijk, dus blijven posten vooraleer je je goed opgepolijste naambekendheid verliest, Mr. Newbie.

On the roll (250 posts)
De motor begint (EINDELIJK) wat los te draaien precies? hopelijk zitten bij die 250 posts dan wel geen 200 posts die één of andere forumslaaf al moeten opkuisen heeft?

Big Poster (750 posts)
Ja, toegegeven. Vanaf nu behandelen we je als een waar community-lid. Je mening wordt meteen drie basispunten meer waard en andere members vinden je e-dick gewoon fantastisch...

Impressive man... (1.000 posts)
vier cijfers? Must prevent Database-overload. Just kidding, you'll have to use a bigger gun to get us down! Cry some more!

Unstoppable (2.000 posts)
Mèh, we blijven een gamers-community?

Wannabe-Spambear (3.000 posts)
Je nadert de top-rankings, beter uitkijken voor een vijandige overname.

SECRET RANKING 1 (? posts)
Hoedje af voor jou!

SECRET RANKING 2 (? posts)
Proficiat, je hebt de absolute top van hiërarchie bereikt. Je hebt vanaf nu recht op een voetbankje (een Mr. Newbie-lid) en tonnen respect en services van alle leden die een lagere rank hebben dan jijzelf (99% van de community dus). Oja, je usergroup is ook naar iets exclusief veranderd ;).
 • 4

- 4Gamers Forum Administrator -


Also tagged with one or more of these keywords: forum, regels

3 user(s) are reading this topic

0 members, 3 guests, 0 anonymous users